Forside
Vi er MKF
Kontakt os
Værktøjer
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Kontakt Midtjyllands Kristne Friskole
?
Er du i tvivl om noget?

Giv os et kald eller send en mail. Vi vil meget gerne høre fra dig – vi elsker at få besøg og gi’r gerne en rundvisning.

97 12 36 77
mkf@mkf.dk
Skriv dit barn op
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse på vores website, for at analysere vores trafik og forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookies.
Nej, jeg ønsker ikke cookies
Værdigrundlag

Værdigrundlag

MKF er en skole som bygger på kristne værdier og menneskesyn, læs mere om vores værdigrundlag her

Værdigrundlag

MKF er en skole som bygger på kristne værdier og menneskesyn, læs mere om vores værdigrundlag her

Ansatte
Værdigrundlag

Værdigrundlag

Midtjyllands kristne Friskole er en skole, hvor den kristne tro og de kristne livsværdier sætter deres præg på livet både i hverdag og i fest.

Den kristne holdning har sin base i Den danske Folkekirke og dens bekendelsesskrifter. Skolens bestyrelse og de ansatte arbejder aktivt og positivt ud fra dette syn; men skolen er åben for alle, der vil være loyale overfor dens grundholdning.
I praksis viser det kristne sig bl.a. i en ekstra kristendomstime, morgensamlinger med sang og bøn samt andagter ved forældremøder, fester mv. Det kristne menneskesyn betyder, at vi betragter ethvert barn som skabt og elsket af Gud, præcis med de evner og muligheder, det har.

Det er ikke skolens mål og mening at adskille sig væsentligt fra folkeskolen, hvad angår fagrække, timefordelingsplan, undervisningsmidler og – former, læseplaner m.v.

Med udgangspunkt i de kristne holdninger og værdier er det skolens mål, at udruste eleverne til at kunne tage stilling til livets spørgsmål og virke aktivt og konstruktivt i den verden, de er sat ind i.

Skolens værdigrundlag udspringer bl.a. af følgende:
Menneskelige omgangsformer hviler på respekt, omsorg, hjælpsomhed og kærlighed
Ægteskabet er den naturlige ramme for seksuallivet
I skolen er der ligestilling mellem kønnene (ligeledes racer m.v.)
Der er frihed til at sige fra og til den kristne tro (frisind)
Der er frihed for alle, dog skal love overholdes og medmennesket må ikke lide under en andens frihed.
Dette indebærer bl.a.:
At ansvarlighed er et centralt begreb
At elske sin næste som sig selv
At der også er fokus på fællesskabet
Børn opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er plads til selvstændig stillingtagen og vurdering.

Endvidere hviler værdigrundlaget mere overordnet på:

Gud er alle tings skaber
Mennesket er Guds mest værdifulde skabning
Mennesket er sat til at forvalte Guds skaberværk
Mennesker er skabt forskellige
Dette indebærer bl.a.:
At naturen og miljøet skal forvaltes med omtanke og ikke misbruges
At kroppen også er værdifuld og ikke ødelægges med f.eks. rusmidler
At kroppen styrkes f.eks. gennem fysisk udfoldelse
Der undervises også i Darwins teorier og evolutionslæren, men Gud er skaberen.

Endvidere:
Jesus kom med håb, frelse og kærlighed til en mørk og fortabt verden
Mennesket har pga. synden brug for rammer
Budene – f.eks. de ti bud – er sat som værn for menneskelivet, ej begrænsning

Dette indebærer bl.a.:
At tilgivelse er et centralt begreb
At menneskets store værdi er åbenlys i og med Jesu ofring af sig selv for menneskets skyld

Skolens værdigrundlag udmønter sig konkret i f.eks. :
Elev lærer relationer:

At eleven kan forvente at blive behandlet med respekt af læreren, hvilket betyder:

På det sociale felt:
At læreren står til ansvar for egne handlinger
At der sættes grænser for at beskytte den enkelte elev og fællesskabet
At læreren står inde for skolens holdning og ønsker at indgå i åben dialog om den med accept af elevernes forskellige holdninger (vedtagne ordensregler kan dog normalt ikke diskuteres)
At der er plads til at fejle

På det faglige felt:
At læreren er opmærksom på, at børn er forskellige, at de lærer på forskellige måder, at de arbejder i forskellige tempi og at læreren handler derefter ved i undervisningen at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og måde at lære på.
……

At læreren kan forvente at blive behandlet med respekt af eleven, hvilket betyder:

På det sociale felt:
at eleven står til ansvar for egne handlinger
at eleven accepterer skolens holdning og deltager med respekt i bl.a. morgensang
at der ikke bæres nag efter en irettesættelse

På det faglige felt:
at eleven opfatter skolen som en arbejdsplads
at eleven er velforberedt og undervisningsparat
……

Elev elev relationer:

At den enkelte elev kan forvente flg. af de øvrige elever:

At man tager hensyn til hinanden
At alle har ret til at blive hørt
At der er plads til forskellighed på tværs af kultur og baggrund
At eleverne kender forskel på ”dit” og ”mit”
At alle bidrager til at der er arbejdsro i klassen
At der er plads til ar fejle

Lærer/ansat forældre relationer

At forældrene kan forvente, at lærerne går ind i et åbent og ligeværdigt samarbejde med forældrene ved:
at læreren bestræber sig på at være åben og lyttende
at læreren vil orientere forældrene, hvis der opstår problemer omkring barnets skolegang

At lærerne kan forvente, at forældre til børn på MKF positivt bakker op om skolen, både når det gælder faglige områder og sociale relationer ved:
At forældrene hurtigt kontakter skolen, hvis der opstår spørgsmål eller problemer
At forældrene respekterer skolens vedtægter og værdigrundlag
At forældrene viser en opbakkende indstilling overfor skolen, når børnene lytter på
……

Forældre forældre relationer:

At skolen har en forventning om:

At forældre respekterer hinanden ved f.eks. at give hinanden frihed til at sige ja eller nej til at gå ind i udvalgsarbejde eller holde andagt
At man er villig til at gå ind i åben dialog med andre forældre.
At forældre viser ansvar i forhold til at skolens regler overholdes
Villighed til at involvere nye forældre i klassefællesskabet

MKF samfund relationer:

At skolen deltager i arrangementer med de omkringliggende skoler (skolen er synlig i lokalsamfundet)
At skolen forsøger at tage sig af den enkelte elev, også marginaliserede og socialt udsatte elever
At eleverne forberedes til at leve i et demokratisk samfund
At der er elevråd
……

Ansat ansat relationer:

At man som kollegaer respekterer hinanden og ser muligheder og styrker i forskelligheden…
At vi som kollegaer er lyttende, hjælpsomme og omsorgsfulde
At vi er ligeværdige medspillere, som omtaler hinanden positivt og med respekt
At vi kan være med til at opbygge hinanden som kristne
Give hinanden plads til at fejle.

Ansat ledelse relationer:

At ledelsen og den ansatte kan forvente flg. af hinanden:

Tavshedspligt vedr. personsager og personlige oplysninger
loyalitet i forhold til skolens formål…
Ansvarlighed bl.a. i forhold til økonomi, samarbejde, arbejdets udførelse
respekt overfor hinanden og villighed til at samarbejde…

Værdigrundlaget er fast og ændres ikke …
Eksemplerne er dynamiske og vil løbende ændres med den tid vi lever i…

ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Venlig hilsen

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning

97 12 36 77

mkf@mkf.dk

Kontakt osFind os på Facebook